Winkelwagen

Verkoopvoorwaarden

Lees eerst deze belangrijke Verkoopvoorwaarden, voor je iets koopt op onze website

Samenvatting van je belangrijkste rechten:

De toepasselijke consumentenbeschermingswetgeving in je land bepaalt dat je tot 14 dagen na ontvangst van de producten van gedachten kunt veranderen en een volledige terugbetaling kunt ontvangen.

We willen graag dat je volledig tevreden bent met je Simba-matras en daarom mag je 100 nachten proefslapen. Je kunt de matras 100 nachten lang testen, te beginnen op de dag van aflevering. Als je niet volledig tevreden bent met je matras of binnen 100 dagen na ontvangst van een Simba-matras van gedachten verandert, komen we deze zonder extra kosten ophalen en betalen we het volledige bedrag terug. We behouden ons het recht voor om de proefslaaptijd van 100 nachten te weigeren aan mensen die banden hebben met een matrassenfabrikant of matrassenmerk. De proefslaaptijd van 100 nachten heeft geen nadelige gevolgen voor je wettelijke rechten.

De wetgeving die in je land van toepassing is bepaalt dat de producten moeten overeenkomen met de beschrijving ervan, geschikt moeten zijn voor het doel van aankoop en van toereikende kwaliteit moeten zijn. In het Verenigd Koninkrijk bepaalt de Wet op de Consumentenrechten (Consumer Rights Act 2015) dat je tijdens de verwachte levensduur van je product recht hebt op het volgende:

(a) gedurende de eerste 30 dagen: als de producten een gebrek vertonen, krijg je het betaalde bedrag terug
(b) gedurende de eerste zes maanden: als de producten niet kunnen worden gerepareerd of vervangen, krijg je in de meeste gevallen het volledige betaalde bedrag terug
(c) gedurende een periode van zes jaar: als de producten niet een redelijke tijd meegaan, heb je mogelijk recht op een gedeeltelijke terugbetaling.

Als je in een ander land woont, kun je recht hebben op herstelling, vervanging of (onder bepaalde voorwaarden) terugbetaling, in overeenstemming met de wetgeving voor consumentenbescherming in jouw land. In artikel 9 van deze Verkoopvoorwaarden lees je meer over producten met een gebrek.

Naast je wettelijke rechten op garantie, geeft Simba 10 jaar lang een garantie met recht op vervanging van je Simba-matras als deze gebreken vertoont. In artikel 10 van deze Verkoopvoorwaarden lees je meer over onze garantie van 10 jaar.

Dit is een samenvatting van je belangrijkste rechten. Meer informatie lees je hierna in de bepalingen over garantie. 

De tekst in dit kader vat een paar van je belangrijkste rechten samen. Ze vervangt de rest van deze overeenkomst niet, die je dus nog steeds aandachtig moet lezen.

Deze overeenkomst gaat over:

  • je rechten en verplichtingen
  • onze rechten en verplichtingen
  • belangrijke informatie die wettelijk verplicht is

In deze overeenkomst:

  • Verwijzen de woorden we, wij, ons en onze naar Simba Sleep Limited, en
  • Verwijzen de woorden je, jij, jou en jouw naar de persoon die met gebruik van de website producten van ons koopt

Als je een bepaling van deze overeenkomst niet goed begrijpt en wat meer uitleg wilt, kun je ons bereiken via

  • het e-mailadres slaapwel@simbasleep.com en
  • telefonisch op het nummer 0800 26 535, van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 22.00 uur

1. Inleiding

1.1 Als je producten koopt op onze website, dan ga je ermee akkoord dat deze Verkoopvoorwaarden en alle documenten waarnaar wordt verwezen, wettelijk bindend zijn. Al deze documenten (met inbegrip van het Privacybeleid, het Terugbetalingsbeleid en de Leveringsgegevens) maken deel uit van de overeenkomst tussen jou en Simba, waarvan je hier de volledige tekst kunt lezen.

1.2 Je mag enkel producten kopen op onze website voor persoonlijke (niet-zakelijke) doeleinden. Als je onze producten wilt kopen voor je bedrijf, dan moet je contact met ons opnemen zodat we onze business-to-business-voorwaarden met je kunnen bespreken.

2. Informatie die wij aan jou verstrekken

2.1 Wij zijn er wettelijk toe verplicht je bepaalde gegevens te verstrekken voordat er een bindende overeenkomst tussen ons tot stand kan komen. Als je deze informatie wilt inkijken,

  • klik dan op de knop ‘belangrijke informatie’
  • lees de bevestigingsmail (zie artikel 3.2.3)
  • neem contact met ons op via de contactgegevens die je boven aan deze pagina kunt vinden

2.2 De belangrijke informatie die wij je sturen maakt deel uit van deze overeenkomst (alsof die informatie in dit document zou zijn opgenomen).

2.3 Als wij deze belangrijke informatie moeten wijzigen terwijl er al een bindende overeenkomst tussen ons bestaat, dan kunnen wij dat enkel doen als je daarmee akkoord gaat.

3. Producten bestellen bij ons

3.1 Hieronder lees je hoe een bindende overeenkomst tussen jou en ons tot stand komt.

3.2 Je plaatst een bestelling op de website. Lees en controleer je bestelling zorgvuldig voor je deze doorstuurt. Je kunt fouten verbeteren voor je de bestelling doorstuurt.

3.2.1 Als je aan het eind van het online afrekenen een bestelling plaatst (bijv. als je op de knop Nu kopen klikt), dan bevestigen wij de bestelling via e-mail. Die bevestiging betekent echter niet dat je bestelling ook is geaccepteerd.

3.2.2 Het kan gebeuren dat wij contact met je opnemen om je te melden dat wij je bestelling weigeren. Meestal gebeurt dit om een van de volgende redenen:

(a) de producten zijn niet beschikbaar
(b) wij konden je betaling niet verwerken
(c) je mag de producten niet van ons kopen
(d) wij mogen je de producten niet verkopen
(e) je hebt te veel producten besteld
(f) er is een fout geslopen in de prijs of de beschrijving van de producten (voor zover dit wettelijk is toegestaan)

3.2.3 Je bestelling is pas geaccepteerd als we je daarvan per e-mail op de hoogte stellen (Bevestigingsmail). Op dat moment:

(a) is er sprake van een bindende overeenkomst tussen ons, en
(b) zullen we de producten naar je verzenden

4. Recht op herroepen en onze proefslaaptijd van 100 nachten

4.1 Je hebt het recht deze overeenkomst binnen een termijn van 14 dagen te herroepen, zonder daarvoor een reden op te geven. Wij gaan ermee akkoord je wettelijk recht op herroeping van je bestelling van een Simba-matras zonder opgaaf van reden uit te breiden tot een periode van 100 dagen.

4.2 De herroepingsperiode verstrijkt na een periode van 100 dagen nadat je je matras hebt ontvangen, of, als het gaat om andere producten, na een periode van 14 dagen nadat je deze andere producten hebt ontvangen. We behouden ons het recht voor om de proefslaaptijd van 100 nachten te weigeren aan mensen die banden hebben met een matrassenfabrikant of matrassenmerk.

4.3 Om je recht op herroeping uit te oefenen moet je ons van je beslissing op de hoogte stellen met een duidelijke kennisgeving (bijv. via een brief, een fax of een e-mail). Je kunt hiervoor het modelformulier gebruiken dat je hieronder kunt vinden, maar dat is niet verplicht.

Herroepingsformulier

Aan Simba Sleep Ltd, 42 Brook Street, Mayfair, Londen, W1K 5DB, Verenigd koninkrijk of naar slaapwel@simbasleep.com]:

Ik meld/Wij melden hierbij dat ik/wij mijn/onze koopovereenkomst voor de volgende goederen/dienstverleningsovereenkomst voor de volgende diensten herroepen,

besteld op/ontvangen op,

Naam van de klant(en),

Adres van de klant(en)*

Handtekening van de klant(en) (enkel als het gaat om een papieren formulier),

Datum

(*) Schrappen wat niet past

4.4 Als je ons vraagt een matras terug te nemen binnen de proefslaaptijd van 100 nachten, dan kan Simba vragen dat je foto’s doorstuurt van de beslapen kant en van de zijkanten van de matras. Deze foto’s zijn alleen bedoeld om de matras snel op te kunnen halen. Als je ons deze foto’s niet doorstuurt, dan heeft dat geen invloed op je rechten op grond van de proefslaaptijd van 100 nachten, maar kan het wel zijn dat je matras minder snel wordt opgehaald.

4.5 Om de termijn voor de herroeping te halen volstaat het dat je de kennisgeving verstuurt voor de herroepingsperiode is verstreken.

5. Gevolgen van de herroeping

5.1 Als je deze overeenkomst herroept, dan storten wij alle betalingen die wij van je hebben ontvangen terug, met inbegrip van de kosten voor levering (voor zover die kost niet hoger is dan de goedkoopste standaardverzending die wij aanbieden).

5.2 Wij betalen je zonder vertraging terug, en niet later dan:

5.2.1 14 dagen nadat wij de geleverde producten van je hebben teruggekregen, of

5.2.2 (indien dat eerder is) 14 dagen nadat je ons het bewijs hebt gestuurd dat je de producten hebt teruggestuurd, of

5.2.3 als we geen producten hebben geleverd, 14 dagen na de dag waarop we je beslissing tot herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen

5.3 Wij betalen je terug via dezelfde weg als waarlangs we jouw betaling hebben ontvangen, tenzij je uitdrukkelijk iets anders hebt aangegeven. In ieder geval zijn er voor jou geen kosten verbonden aan de terugbetaling.

5.4 Als je producten hebt ontvangen, dan halen wij de producten zonder onnodig uitstel bij je op, en in elk geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je je beslissing tot herroeping van deze overeenkomst aan ons hebt gemeld.

6. Levering

6.1 Standaardverzending van een Simba-matras is gratis binnen het België.

6.2 We verzenden onze producten met UPS. Als je de verschillende leveringsopties wilt zien, kijk dan op de pagina ‘Leveringsinfo’ voor je je bestelling plaatst.

6.3 De verwachte leveringsdatum en -tijd wordt vermeld in de Bevestigingsmail (zie artikel 3.2.3).

6.4 Als er iets gebeurt

a) waar wij niets aan kunnen doen, en
b) wat van invloed is op de verwachte leveringsdatum

dan sturen wij je een nieuwe verwachte datum waarop de producten geleverd zullen worden.

6.5 Levering van de producten vindt plaats op het moment waarop wij ze bezorgen op het adres dat je hebt opgegeven bij het online bestellen. Als je wilt dat wij op een ander adres bezorgen, dan moet je ons dat per e-mail of telefonisch laten weten.

6.6 De levering vindt plaats aan de ingang van het gebouw op het meegedeelde adres, net voorbij de voordeur. Als je wilt dat de producten elders in het gebouw worden geleverd, dan zijn wij en eventuele derden die in onderaanneming voor ons werken niet aansprakelijk voor eventuele schade aan decoraties, inboedel of de structuur van het gebouw (voor zover deze aansprakelijkheid wettelijk kan worden beperkt).

6.7 De chauffeur vraagt je niet om een identiteitsbewijs en hoeft niet na te gaan of de producten in ontvangst worden genomen door jezelf of door iemand die daarvoor van jou de toestemming heeft gekregen.

6.8 Tenzij we dat anders met elkaar hebben afgesproken zullen we, als we de producten niet binnen 30 dagen kunnen leveren:

(a) je dat laten weten
(b) je bestelling annuleren, en
(c) je terugbetalen

6.9 Als er niemand is die de bestelling in ontvangst kan nemen, neem dan contact met ons op met gebruik van de contactgegevens die je bovenaan deze pagina kunt vinden.

6.10 Nadat de bestelling geleverd is, ben jij verantwoordelijk voor de producten. Het risico wat betreft de goederen gaat dus over op jou, vanaf het moment dat je de goederen in ontvangst neemt.

6.11 Jij draagt de verantwoordelijkheid voor het verpakken van de matras en voor het afgeven ervan aan het bedrijf dat het ophalen verzorgt.

7. Betaling

7.1 We accepteren betaling via kredietkaart, debetkaart en PayPal. Wij nemen geen contant geld aan.

7.2 We nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens die je ons doorstuurt bij het betalen, veilig blijven, door gebruik van een versleuteld en beveiligd betaalsysteem. Voor zover wij niet nalatig zijn geweest, kunnen wij tegenover jou echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies dat kan voortkomen uit de niet-geautoriseerde toegang door derden tot de gegevens die je ons hebt doorgestuurd.

7.3 Het bedrag wordt pas aangerekend op je kredietkaart of debetkaart op het moment van de bestelling. Als je al betaald hebt en wij je de bestelde producten niet kunnen leveren, dan betalen we je zo snel mogelijk terug, en in elk geval binnen een termijn van (5) dagen.

7.4 Elke betaling met kredietkaart of debetkaart moet worden geautoriseerd door de uitgever van de kaart.

7.5 Indien je de producten hebt ontvangen terwijl wij geen betaling hebben ontvangen, dan:

a) moet je deze producten binnen een periode van 14 dagen betalen, of
b) moet je ons deze producten zo snel mogelijk terugbezorgen. In dat geval moet je voldoende zorg dragen voor de producten die je in je bezit hebt (en er onder meer voor zorgen dat je alle richtlijnen of gebruiksaanwijzingen opvolgt die bij de producten horen) en mag je ze niet gebruiken voor je ze aan ons terugbezorgt.

7.6 Als je producten niet aan ons terugbezorgt (bijvoorbeeld producten die je niet hebt betaald), dan kunnen wij die op jouw kosten bij jou komen ophalen. Als we dat van plan zijn, dan zullen we proberen eerst contact met je op te nemen.

7.7 Geen enkele van deze bepalingen doet afbreuk aan je recht om de overeenkomst te herroepen gedurende de ‘afkoelingsperiode’, zoals beschreven in de artikelen 4 en 5.

7.8 De prijs van de producten:

(a) is uitgedrukt in euro (EUR);
(b) is inclusief btw (of andere mogelijke belastingen), tegen het tarief dat van toepassing is;
(c) is inclusief de kosten voor standaardverzending; en
(d) is exclusief de kosten voor speciale verzending van de producten (als je een speciale verzending wilt, lees dan eerst de FAQ op onze website voor je je bestelling plaatst).

8. Aard van de producten

8.1 Je beschikt over bepaalde wettelijke rechten. Je hebt er bijvoorbeeld recht op dat de producten:

(a) van toereikende kwaliteit zijn
(b) geschikt zijn voor het doel van aankoop
(c) overeenstemmen met de beschrijving, stalen of modellen, en
(d) goed geïnstalleerd zijn (voor zover wij producten installeren)

8.2 Wij moeten je producten leveren die overeenstemmen met je wettelijke rechten.

8.3 Goederen die verkocht worden

(a) met korting
(b) als overschot
(c) omdat zij niet aan bepaalde normen voldoen

zullen ook zo worden aangemerkt en worden verkocht. Ga in die gevallen na of ze geschikt zijn voor het gebruik dat je ervan wilt maken.

9. Producten met een gebrek

9.1 Je wettelijke rechten staan aan het begin van deze overeenkomst opgesomd. Het gaat daarbij om een samenvatting van je belangrijkste rechten. Als je meer wilt weten over je rechten en over wat je van ons kunt verwachten,

a) bezoek onze webpagina FAQ
b) neem contact met ons op via de contactgegevens die je boven aan deze pagina kunt vinden

9.2 Niets wat in deze overeenkomst staat doet afbreuk aan je wettelijke rechten. Het kan ook zijn dat je over andere wettelijke rechten beschikt.

9.3 Neem contact met ons op via de contactgegevens die je boven aan deze pagina kunt vinden:

(a) als je wilt dat we de producten herstellen
(b) als je wilt dat we de producten vervangen
(c) als je een korting wilt
(d) als je de terugbetaling wilt

10. Onze garantie van 10 jaar

10.1 Op grond van onze garantie van 10 jaar zal Simba overgaan tot het vervangen van elk matras dat gebreken vertoont. Deze garantie doet geen afbreuk aan je wettelijke rechten wat betreft producten die een gebrek vertonen (zie hiervoor, artikel 9) en vormt een aanvulling op deze wettelijke rechten.

10.2 Deze garantie heeft alleen betrekking op Simba-matrassen, en niet op andere producten.

10.3 Deze garantie kan komen te vervallen als je niet voldoende zorg hebt gedragen voor je Simba-matras.

10.4 Deze garantie geldt niet voor normale slijtage, schade als gevolg van om het even welke vorm van ongeval of misbruik, of indien de matras vuil of in een onhygiënische staat is. De garantie geldt evenmin indien er is geknoeid met de afgesloten matrasovertrek, of indien de verzegeling is verbroken.

10.5 Als je een beroep wilt doen op de garantie, dan moet je dit doen binnen een termijn van 30 dagen nadat je het gebrek hebt ontdekt (of het ontdekt zou moeten hebben).

10.6 Als je zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming de matras herstelt of er wijzigingen aan aanbrengt, dan geldt de garantie niet voor jouw matras.

10.7 Als je ons vraagt een matras terug te nemen op grond van de garantie die wij bieden of op grond van regelgeving die ons verplicht producten met gebreken te vervangen of terug te betalen, dan zal Simba je om foto’s vragen van de volledige beslapen kant en van alle zichtbare gebreken. Deze foto’s worden gebruikt om te bepalen of het nodig is de matras te vervangen. Alleen Simba kan beslissen of een matras een gebrek vertoont en of de garantie van toepassing is. Als je geen foto’s doorstuurt van het gebrek, dan kan de vervanging van de matras uitgesteld of geweigerd worden.

11. Einde van de overeenkomst

11.1 Indien deze overeenkomst wordt beëindigd, dan doet dit (voor zover dat op grond van toepasselijke wetgeving mogelijk is) geen afbreuk aan het recht dat wij hebben op ontvangst van betalingen die op grond van deze overeenkomst verschuldigd zijn. 

11.2 Tegenover klanten die niet in Duitsland wonen geldt dat wij, behalve als het gaat om een wettelijke aansprakelijkheid die wij niet kunnen uitsluiten (zoals voor overlijden of lichamelijk letsel), niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor om het even welke:

(a) schade die
(aa) niet kon worden voorzien op het ogenblik waarop de overeenkomst tot stand kwam
(bb) niet te wijten is aan de niet-nakoming door ons
(b) bedrijfsschade
(c) schade van niet-consumenten

11.3 Tegenover klanten die in Duitsland wonen aanvaarden wij aansprakelijkheid voor schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers, onze werknemers of onze agenten is toegebracht, als volgt:

(a) een onbeperkte aansprakelijkheid indien er sprake is van opzet of grove nalatigheid, of indien er sprake is van schade aan leven, lichaam of gezondheid (onafhankelijk van de mate van schuld), of indien het gaat om garanties en aansprakelijkheid op grond van de Duitse wetgeving inzake productaansprakelijkheid; en
(b) een aansprakelijkheid die beperkt is tot de gebruikelijke voorzienbare schade op het ogenblik waarop de overeenkomst tot stand kwam, indien er sprake is van geringe nalatigheid.

12. Geschillen

12.1 Wij zullen elk geschil dat we met je hebben snel en efficiënt proberen op te lossen.

12.2 Als je klachten hebt over:

(a) de producten
(b) onze dienstverlening
(c) iets anders

neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

12.3 Als we er samen niet in slagen het geschil op te lossen via onze interne klachtenprocedure, dan

a) laten we je weten dat we het geschil dat we met je hebben niet kunnen oplossen, en
b) sturen we je de wettelijk verplichte informatie over onze dienstverlener die instaat voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR). Voor het oplossen van geschillen die je met ons hebt kun je ook gebruikmaken van de online geschillenbeslechting (ODR) via https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=EN.

12.4 Op deze Verkoopvoorwaarden is het Engelse recht van toepassing, en elk geschil tussen ons wat betreft deze overeenkomst moet worden voorgelegd aan de rechtbanken van Engeland. Als je echter niet in Engeland woont, dan kun je - overeenkomstig de toepasselijke wetgeving van het land waarin je woont - een vordering aanhangig maken voor de rechtbanken van je woonland.

13. Rechten van derden

Behalve de partijen bij deze overeenkomst beschikt niemand anders over enig recht om een bepaling van deze overeenkomst af te dwingen.

OPMERKING

Simba en Hybrid zijn gedeponeerde merken van Simba Sleep Limited

14. Kortingscodes en speciale promoties

14.1 Alle speciale promotie, actie en/of kortingscode (in de vorm van een kortingspercentage, een bedrag/korting of een gratis product) die door ons worden aangeboden met betrekking tot onze producten, bieden we aan op basis van goodwill en Simba behoudt zich het recht om ten alle tijden je kortingscode of speciale promotie (al naargelang wat van toepassing is) te annuleren of te weigeren.

14.2 Zonder afbreuk te doen aan clausule 14.1, zal een speciale promotie- of kortingscode niet worden toegepast in omstandigheden die omvatten, maar niet zijn beperkt tot, het volgende:

 14.2.1 als er geen matras in de bestelling staat;

 14.2.2 als er al een korting op de bestelling is toegepast;

 14.2.3 wanneer de vervaldatum van de actie, zoals gespecificeerd door Simba, is verstreken;

 14.2.4 wanneer de bestelling al geplaatst is en de producten al ontvangen zijn;

 14.2.5 wanneer je een bestelling retourneert en probeert om een nieuwe bestelling te plaatsen met een kortingscode die is toegekend op grond van je aanvankelijke geretourneerde bestelling.

 14.3 Het recht om de speciale promoties en kortingscodes te gebruiken is persoonlijk en kan niet worden overgedragen en is niet inwisselbaar voor geld, in welke vorm dan ook.